V úterý 23. 2. 2021 od 13 do 16h se uskutečnil ve školní družině projektový den– Lesní odpoledne. 

Zástupkyně organizace Českého svazu ochránců přírody, regionálního sdružení Iris, měly pro žáky připraveno mnoho aktivit.

Žáci vnímali lesní přírodniny všemi smysly pomocí netradičního divadla. Zaposlouchali se do lesních zvuků, poslepu hmatali šišky i plody stromů. Společně jsme prozkoumali, jak vypadá les pod lupou a zaměřili jsme se na mechy a lišejníky. Pomocí stop jsme hledali lesní zvířátka.

Pracovali jsme se sádrou při odlévání stopy srnky. Žákům se dle jejich vyjádření program líbil, aktivně se zapojovali do jednotlivých aktivit, získali řadu nových poznatků a zkušeností.