Provozní doba školní družiny

Ranní družina

6.30 h – 7.45 h (1 oddělení) Příchod do ranní družiny do 7:30 hodin.

Odpolední družina

11.40 h – 16 h (2 oddělení)

Kontakt

Ing. Alena Konšelová
vedoucí vychovatelka


1. oddělení – 1. a 4. třída

Bc. Veronika Leharová
vychovatelka


2. Oddělení – 2. a 3. třída