Adresa a údaje o organizaci:

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané

Adresa:
U Sokolovny 275,
798 16 Čelechovice na Hané

Webové stránky: www.zscelechovice.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70941611

Datová schránka ID: 9pttii5

Kontakty:

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Doseděl

Pevná linka ZŠ: 582 373 626

Pevná linka 1.stupeň ZŠ: 582 373 624
Pevná linka MŠ: 582 373 646

Pevná linka školní jídelna: 582 373 640

E-mail ZŠ: zscel@pvskoly.cz
E-mail MŠ: mscelechovicenahane@seznam.cz

Vedení školy

Mgr. Tomáš Doseděl
ředitel školy


+420 582 373 626

Mgr. Lenka Látalová
zástupkyně ředitele


Správní zaměstnanci

Michaela Hrbáčková
ekonomka


Ludmila Vejmolová
ekonomka


Zdeněk Jahn
vedoucí školní jídelny, kuchař


Jana Špičáková
kuchařka


Zdeněk Augustin
školník


Simona Opluštilová
uklízečka


Iva Hermanová
uklízečka


Učitelé ZŠ (Třídní učitelé)

Mgr. Martina Stavaričová
1. ročník


Mgr. Šárka Kamená
2. ročník


Mgr. Jana Vejvodová
3. ročník


Mgr. Vladislava Ponížilová
4. + 5. ročník


Mgr. Jitka Spurná
6. ročník


Mgr. Lenka Vláčilová
7.A


Mgr. Lenka Cetkovská
7.B


Mgr. et Mgr. Hana Pořízková
8. ročník; metodik prevence


Mgr. Hana Luptovcová
9. ročník


Učitelé ZŠ (Učitelé bez třídnictví)

Mgr. Jarmila Pospíšilová
učitelka 2. stupně ZŠ; výchovný poradce


Mgr. Karel Müller
učitel 2. stupně ZŠ


Ing. Alena Konšelová
učitelka 2.stupně ZŠ, vedoucí vychovatelka


Vychovatelé ŠD

Ing. Alena Konšelová
vedoucí vychovatelka


Bc. Veronika Leharová
vychovatelka


Asistenti pedagoga

Dis. Aneta Procházková
asistent pedagoga, 1. ročník


Marcela Zbořilová
asistent pedagoga, 2. ročník


 

Martina Vágnerová
asistent pedagoga, 2. ročník


Daniela Vychodilová
asistent pedagoga, 3. ročník


Bc. Veronika Leharová
asistent pedagoga, 4. + 5. ročník


Mgr. Renata Vojtěchovská
asistent pedagoga, 6. ročník


Lucie Pospíšilová
asistent pedagoga, 7.A


Monika Zoubková
asistent pedagoga, 7.B


Mgr. Iveta Frýbortová
asistent pedagoga, 8. ročník; speciální pedagog


Lucie Vlachová
asistent pedagoga


Mateřská škola

Pavla Hlostová
vedoucí učitelka MŠ


Mgr. Žaneta Matyášová
učitelka MŠ


Tamara Výmolová
učitelka MŠ