Šablony III ČELECHOVICE NA HANÉ je spolufinancován Evropskou unií

Realizace od 1. 9. 2021

Naše škola se znovu zapojila do projektu podpory škol formou zjednodušeného vykazování vyhlášeného MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem – Šablony III

Projekt zahrnuje personální podporu v Mateřské škole pokračováním pracovní pozice Školní asistent v MŠ, což umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. V rámci projektu budou realizovány projektové dny ve škole i mimo školku.

Na základní škole se díky a šabloně Využití ICT ve vzdělání škola pořídí 10 mobilních zařízení (netbooků), které budou žáci následně využívat ke svému vzdělávání. Další podporované aktivity jsou zaměřené na prohlubování klíčových kompetencí např. zřízení čtenářského a klubu deskových her. K dalším realizovaným aktivitám patří doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu proběhnou i projektové dny ve škole i mimo školu.

Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

Šablony II ČELECHOVICE NA HANÉ je spolufinancován Evropskou unií

Realizace od 1. 4. 2019

Naše škola se znovu zapojila do projektu podpory škol formou zjednodušeného vykazování vyhlášeného MŠMT v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem – Šablony II

Projekt zahrnuje personální podporu v Mateřské škole pokračováním pracovní pozice Chůva v MŠ, která pomáhá při práci s dvouletými dětmi zejména v oblasti hygieny, sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. V rámci projektu proběhne i další vzdělávání pedagogických pracovníků a realizace projektových dnů.

Na základní škole proběhne v rámci projektu další vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky šabloně Využití ICT ve vzdělání škola pořídí 20 mobilních zařízení (netbooků), které budou žáci následně využívat ke svému vzdělávání. Další podporované aktivity jsou zaměřené na prohlubování klíčových kompetencí např. zřízení čtenářského a badatelského klubu, klubu anglického jazyka a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu proběhnou i projektové dny ve škole i mimo školu.

Ve školní družině budou realizovány čtenářské kluby, klub rozvoje sociálních dovedností a projektové dny. V rámci projektu rovněž proběhne další vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků.

Ovoce a zelenina do škol | Mléko v evropských školách

Ovoce do škol

Projekt „Ovoce do škol“ je od letošního roku určen pro všechny žáky, tedy 1.-9. ročník ZŠ. Minimálně dvakrát měsíčně dostanou žáci zdarma až dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené ovocné saláty, lisované šťávy a protlaky i vybrané produkty v BIO kvalitě. Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení jejich spotřeby, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Mléko do škol

Projekt „Mléko do škol“ je od letošního roku určen pro všechny žáky, tedy 1.-9. ročník ZŠ. Minimálně dvakrát měsíčně dostanou žáci zdarma dotované mléčné výrobky. Tento program podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které pak vydrží po celý život. Program je určen pro MŠ, ZŠ a SŠ.