Školní poradenské pracoviště

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Jarmila Pospíšilová – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. et Mgr. Hana Pořízková – školní metodik prevence

Mgr. Iveta Frýbortová – školní speciální pedagog

Konzultační hodiny členů ŠPP:

Mgr. Jarmila Pospíšilová
čtvrtek 13.00 – 14.00 hod. jinak po tel. domluvě

Mgr. et Mgr. Hana Pořízková
středa 13.15 – 14.00 hod. jinak po tel. domluvě

Mgr. Iveta Frýbortová
dle telefonické domluvy