Školní poradenské pracoviště

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Jarmila Pospíšilová – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. et Mgr. Hana Pořízková – školní metodik prevence

Mgr. Veronika Leharová – školní speciální pedagog

Konzultační hodiny členů ŠPP:

Mgr. Jarmila Pospíšilová
pondělí 15.00 – 16.00 hod. jinak po tel. domluvě

Mgr. et Mgr. Hana Pořízková
pondělí 15.00 – 16.00 hod. jinak po tel. domluvě

Mgr. Veronika Leharová
pondělí 15.00 – 16.00 hod. jinak po tel. domluvě