Rámcový režim dne I. oddělení

 

 

6.30 – 7.45 h Ranní hry, klidový režim
11.40 – 12.35 h

Konec vyučování, přechod ze školy do ŠD.

Odpočinkové činnosti hromadné

nebo dle individuálního přání, četba, relaxace.

12.40 – 13.30 h

Přesun na novou budovu školy na oběd.

Oběd, hygienické prvky.

13.30 – 15.00 h

Zájmové a rekreační činnosti.

Pobyt venku /hřiště, vycházka, horní zahrada.

Zájmové kroužky

15.00 – 16.25 h

Didaktické hry, příprava žáků na vyučování.

Individuální odpočinkové činnosti.

Stolní a deskové hry. Hry s pravidly.

Odchody žáků.

Rámcový režim dne II. oddělení

 

 

6.30 – 7.45 h Ranní hry, klidový režim
11.40 – 12.35 h

Konec vyučování, přechod ze školy do ŠD.

Odpočinkové činnosti hromadné

nebo dle individuálního přání, četba, relaxace.

12.45 – 13.15 h

Oběd, hygienické prvky.

13.15 – 15.00 h

Zájmové a rekreační činnosti.

Pobyt venku /hřiště, vycházka, horní zahrada.

Zájmové kroužky

15.00 – 16.20 h

Didaktické hry, příprava žáků na vyučování.

Individuální odpočinkové činnosti.

Stolní a deskové hry. 

Odchody žáků.