Ve středu 22. 12. 2021 jsme uspořádali „Vánoční posezení u punče.“ Jako host přijal pozvání pan učitel anglického jazyka a na kytaru zahrál několik českých i anglických hitů. Poté následovala besídka dětí, které navštěvují ZUŠ. Zahrály nám několik koled na klavír a flétnu. Následovaly připravené scénky a vtipy, které si děti sami připravily. Posezení u punče, který jsme uvařili a cukroví se moc vydařilo. Děkujeme všem rodičům za vzorky cukroví a další občerstvení.