V pátek 21. 10. 2022 děti obou oddělení navštívily Dopravní hřiště v Prostějově. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu a užily si pěkný podzimní den.