V úterý 10. ledna 2023 se na naší škole uskutečnila pro žáky 4.,5.,6. a 7. třída zajímavá beseda s názvem „Od záchranných programů k chovatelství“. Besedu vedl RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, učitel, dlouholetý chovatel a držitel titulu Mistr Evropy a bronzové medaile z Mistrovství světa se svými opeřenci.

Žáci měli možnost se dozvědět mnoho informací o významu chovatelství pro záchranu ohrožených druhů ptactva a to nejen exotického. Pan Vachutka jim nejen vysvětlil proč se tomu tak děje, ale nabídl jim i informace o možnostech ochrany druhů. Žáci se učili o stavbě těla, rozmnožování a vývoji ptactva. V rámci besedy se také s mnohými druhy seznámili a žáci měli také možnost si vyzkoušet správné držení vybraných druhů ptactva a manipulaci s nimi.