Ve školním roce 2022/2023 se školní družina zapojila do celoročního projektu Škola pro udržitelný život. Žáci druhého oddělení postupně prošli celou ob. Zaměřili se na místa, kde se cítí dobře a kde by bylo potřeba něco změnit. Žáci navrhli a názorně zpracovali několik svých nápadů, na zlepšení života v obci. Své návrhy přednesli na domluvené schůzce paní starostce Jarmile Stawaritschové. Měli možnost nejen vyjádřit svůj názor, ale i poslechnout si, co už obec plánuje a bude v nejbližší realizováno. Zároveň měli možnost prohlídky celé budovy obecního úřadu s poutavým výkladem paní starostky.