V rámci března, jako měsíce knihy, školní družina navštívila dětské oddělení knihovny. Žáci si mohli vybrat knížky, dle svých zájmů a využít příjemného prostředí knihovny ke čtení. Někteří využili i možnost zahrát si deskové hry.