O velikonočních prázdninách jsme vyrazili vláčkem do Kaple a dále pokračovali na Velký Kosíř. Navštívili jsme přírodní památku Vápenice, kde kvetl koniklec velký. Žáci si ho mohli vyfotit a projít se celou krásnou oblastí. Dále jsme pokračovali do Státního lomu. Po návratu domů si každý připravil oběd na ohništi vedle sokolovny. Odpoledne jsme zdobili velikonoční perníčky. Nádherné počasí nás provázelo celý den a žáci měli spoustu nových zážitků i poznatků.