Dne 21.4.2023 se na celé škole uskutečnil projektový den „Den Země“. Každá třída měla své vlastní téma, kde žáci plnili různé úkoly a především dělali něco užitečného pro naši planetu.

8. A a 8. B  s tématem „VODA“ 

V rámci připomenutí celosvětového „Dne Země“ se v pátek uskutečnil projektový den s odborníkem z praxe na téma „Voda“. 

Po krátké úvodní prezentaci, kde si žáci zopakovali znalosti z chemie a ze zeměpisu, jsme se zaměřili na Český potok, jeho prameniště a cestu až do Černého moře. 

Naší cílem bylo vyčistit břehy Českého potoka od školy až po místní rybníky. Žáci se s pedagogy (Ing. Alena Konšelová, Mgr. Lenka Cetkovská a Mgr. Jarmila Pospíšilová) vydali na nelehkou cestu houštím podél obou břehů potoka. Naplnili několik pytlů vyhozenými plasty, sklem, železem, eternitem a dalšími neuvěřitelnými odpady. 

Po krátké přestávce u rybníků, jsme se vypravili na exkurzi do nedaleké biologické čističky odpadních vod v Kostelci na Hané. Měli jsme možnost projít celým provozem až po výtok přečištěné vody do Českého potoka. 

Po návratu do školy, jsme se věnovali senzorickému hodnocení balených vod a testům vzorků nabrané vody z potoka, ze studny a kohoutku. 

Celá akce se moc vydařila a žákům líbila. Po akci žáci sami navrhovali pravidelné čištění okolí potoka.