Prázdniny, to je čas, kdy je možné i nemožné. Naše škola vybudovala nové relaxační koutky pro žáky a škola tak dostává nový kabát. Podařilo se nám pro děti vytvořit příjemné prostředí, kde budou moci trávit volný čas mezi hodinami a dopoledním a odpoledním vyučováním. V tomto školním roce bychom chtěli do relaxačních koutků pořídit společenské hry, hlavolamy, literaturu vhodnou pro všechny věkové kategorie našich žáků a další novinky dle požadavků našich žáků. Všem, kdo se podíleli na realizaci koutků moc děkujeme a touto cestou bychom také chtěli poděkovat za sponzorský dar Spolku rodičů ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané. Doufáme, že tu dětem bude příjemně.