Poslední školní den v září navštívili žáci druhého oddělení školní družiny dopravní hřiště. Seznámili se tam s pravidly silničního provozu a dopravním značením. Všichni si užili krásný slunečný den nejen na komunikacích dopravního centra, ale i na trampolínách a překážkové dráze.