V pracovních činnostech v rámci tématu volba povolání jsme se dne 5. října vydali s žáky 8. a 9. ročníků do Smržic, kde cílem naší exkurze byla firma ArboEko, která je největším podnikem v České republice v oblasti pěstování, prodeje a distribuce okrasných dřevin. Vedení a zaměstnanci firmy nám představili způsoby pěstování jehličnatých i listnatých dřevin, zázemí firmy nebo stroje, které využívají zaměstnanci pro svou práci.