Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, že naše škola se dne 27. 11. 2023 připojí k jednodenní stávce vyhlášené školskými odbory. Do stávky se zapojí všichni zaměstnanci základní školy, školní družiny a nepedagogičtí zaměstnanci. Vzhledem k tomu nemůže škola zajistit výuku žáků ani jejich dohled.

Proto dle §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 27. 11. 2023 ředitelské volno pro všechny třídy ZŠ. Zároveň bude v tento den přerušen i provoz školní družiny.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Doseděl, ředitel školy