I v letošním roce se školní družina zapojila do programu Škola pro udržitelný život. V rámci programu děti poznávají místo, kde žijí a mohou navrhovat změny, pro lepší život v obci. Paní starostka i pan místostarosta všechny nápady a návrhy dětí vyslechli. Děti se také dozvěděly informace o nových projektech, které obec chystá nebo má v plánu.