Dne 3.5. 2024 se konal projektový den Den Země. Pro 8. ročník byly připraveny aktivity na téma Voda. Na začátku dne se žáci dozvěděli základní informace o vodě a jak je voda pro nás a naši Zemi důležitá. Po úvodní přednášce jsme se přesunuli do čističky odpadních vod pro obce Služín, Stařechovice a Kostelec na Hané. Žáci měli možnost vidět na vlastní oči, co všechno se v odpadních vodách nachází, jakým způsobem se čistí, kam se poté voda vypouští a především, co nepatří do odpadu. V další části dne jsme navštívili místní rybníky, kde žáci v rámci terénního cvičení zjišťovali, jací živočichové se v rybnících nachází. Na závěr dne žáci zkoumali různé typy nápojů, společně jsme zkoumali chuť, vůni a složení vod.

Mgr. Jitka Spurná, Ing. Alena Konšelová, Mgr. Radka Mikulíková