O velikonočních prázdninách jsme v rámci celodenního provozu školní družiny navštívili městečko Kostelec na Hané. Setkali jsme se s dětmi místní školní družiny a společně jsme se vydali na prohlídku fary. Děti si pohrály na dětském hřišti a naši kamarádi nám ukázali i prostory školní družiny na prvním stupni ZŠ. Společně jsme navštívili Červený domek, kde pobýval Petr Bezruč. Výlet se nám moc vydařil.