Ve čtvrtek 1. 12. 2022 se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze v nedaleké bioplynové stanici společnosti Agro Haná.

V rámci výuky o obnovitelných zdrojích energie, měli možnost nahlédnout do skutečného provozu stanice. Zaměstnanec firmy pan Roman Beneš nás provedl celým provozem. Měli jsme možnost vidět úložiště nasekané kukuřice, kde vzniká siláž potřebná pro další proces – kvašení (fermentace) ve fermentoru. Nahlédli jsme také do strojovny a do počítači řízeného pracoviště kontroly celé stanice.

Výsledkem produkce stanice je nejen teplo sloužící k vytápění skleníků pro pěstování rajčat, ale i energie dodávaná do sítě. Exkurze se všem líbila.

Ing. Alena Konšelová