V rámci našeho celoročního družinového programu Škola pro udržitelný život jsme obdrželi pozvání na konferenci do Prahy. Vybrané děti měly možnost se osobně seznámit s organizátory i účastníky programu. Představily svoji obec a vyslechly poutavé vyprávění studentky, která zastupuje naši republiku v OSN. Také nám bylo přichystáno bohaté občerstvení – koláče, bábovka, ovoce a další. Na oběd měly děti zeleninový kuskus. Po obědě jsme se rozdělili do čtyř dílen. Pro naši skupinu jsem vybrala muzikoterapii. Po konferenci jsme vyrazili metrem po Praze a navštívili Karlův most.  

Děti získaly spoustu nových zážitků i podnětů.  

S pozdravem 

Alena Konšelová