Ve středu děti 3. – 5. třídy a žákyně 9. třídy navštívily babičky v domově Trilobit, aby jim předaly dárečky a přáníčka, které vyrobily. Děti si také připravily několik koled, básniček a vánočních písní, které doprovodily na hudební nástroje. Do poslední písně zapojily i babičky, kterým předaly nástroje a všichni si společně zazpívaly a zahrály Vánoce, Vánoce přicházejí…