Projektový den Hydrobiologie  

V úterý 18. 5. 2021 jsme se sešli s ochránci přírody – sdružením Iris Prostějov.

Program probíhal u rybníků v Čelechovicích na Hané. V rámci programu jsme se seznámili s hlavními druhy živočichů, kteří žijí ve vodě a také v okolí.

Žáci provedli hydrobiologický průzkum vodního toku, při kterém se zaměřili na drobné vodní bezobratlé jako např. chrostíky, blešivce, bruslařky, atd. Pro určování živočichů jsme využili speciální atlasy pro určování vodních bezobratlých.

V další části programu se žáci zabývali vodními rostlinami a určováním ryb.

Počasí nám vyšlo slunečné a dětem se program moc líbil. 

Nejnovější příspěvky

Archiv