Informace k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025

Vzhledem k novele § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) bude s účinností od 1.1.2024 NOVĚ stanovovat výši úplaty za zájmové vzdělávání ZŘIZOVATEL

 

 

  1. Měsíční výše úplaty za školní družinu

Pravidelná denní docházka – 50 Kč/měsíc

 

  1. Splatnost úplaty

Úplata se hradí jednorázově do 30. 9. převodem na číslo účtu 9725330227/0100 (symbol: 3143, do poznámky se uvede celé jméno dítěte), pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

  1. Úplata v období přerušení provozu školní družiny

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

 

 

V Čelechovicích 9. 7. 2023

Tomáš Doseděl, ředitel školy

Nejnovější příspěvky

Archiv