Informace o zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září.

V budově školy u Obecního úřadu (Hlavní 12) slavnostně přivítáme prvňáčky s rodiči a také žáky druhého ročníku již bez rodičů. Žáci ostatních ročníků půjdou do budovy U Sokolovny.

Z důvodů nařízení MZd se musí při příchodu do školy žáci otestovat antigenními testy s výjimkou žáků, kteří mají potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci covid. Součástí opatření je také používání respirátorů nebo roušek ve společných prostorách, otestované děti si po usazení v lavici mohou roušky odložit. Děti, které se neotestují, musí použít ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Děti si přinesou vlastní roušky, nejlépe budou mít i náhradní. Testování by mělo proběhnout 1. (2.), 6. a 9. září. Žádáme o dodržování opatření v případě návratu ze zahraničí v posledních dnech před nástupem do školy.

Na prvňáčky se vztahuje výjimka, umožňující testování až 2. září. Žáci 1. ročníku, kteří půjdou ve čtvrtek do školní družiny se otestují po skončení slavnostního zahájení před nástupem do družiny, ostatní prvňáci se otestují ráno 2. září.

Pro hladký průběh testování a zajištění minimálního míchání skupin budou žáci do školy vcházet postupně, vyučující si je vyzvedne před školou podle následujícího rozvrhu:

  1. ročník – 7:50
  2. ročník – 8:00
  3. ročník – 8:00

4.+5. ročník – 7:50

  1. ročník – 7:50

7.A a 7.B – 8:00

  1. ročník – 8:10
  2. ročník – 8:10

Při příchodu do školy si žáci odloží svršky v šatně a přezují se do přinesených přezůvek. Program prvního školního dne bude končit v 9:30, 2. září budou třídnické hodiny a od pátku 3. září se bude vyučovat podle rozvrhu na ŠkolaOnline.

Školní družina bude v provozu od 1. září. Školní jídelna bude vydávat obědy od středy, zájemci o oběd již 1. září se musí nahlásit nejpozději do úterý 31. srpna dopoledne na tel. čísle 582 373 640.

Ve čtvrtek 2. září se od 16:30 uskuteční informační schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku. Rodiče budou seznámeni se školním informačním systémem ŠkolaOnline, s chodem školy a dalšími informacemi. Pro rodiče žáků 1. ročníku tato schůzka proběhne v dalším týdnu.

Organizace tříd pro školní rok 2021 – 2022


Nová škola (budova U Sokolovny)


1.ročník: Mgr. Martina Stavaričová

2.ročník: Mgr. Šárka Kamená


Nová škola (budova U Sokolovny)


3.ročník: Mgr. Jana Vejvodová

4.+ 5. ročník: Mgr. Vladislava Ponížilová

6.ročník Mgr. Jitka Spurná

7.A Mgr. Lenka Vláčilová

7.B Mgr. Lenka Cetkovská

8.ročník: Mgr. Hana Pořízková

9.ročník: Mgr. Hana Luptovcová


Bez třídnictví:

Mgr. Jarmila Pospíšilová, Mgr. Iveta Frýbortová, Mgr. Karel Müller, Ing. Alena Konšelová, Bc. Veronika Leharová


Asistentky pedagoga:

1.ročník: Dis. Aneta Procházková

2.ročník: Marcela Zbořilová, Martina Vágnerová

3.ročník: Daniela Vychodilová

4.+ 5. ročník: Bc. Veronika Leharová

6.ročník: Mgr. Renata Vojtěchovská

7.A: Lucie Pospíšilová

7.B: Lucie Vlachová

8.ročník: Mgr. Iveta Frýbortová

9.ročník: Monika Zoubková


Vychovatelka ŠD: Ing. Alena Konšelová, Bc. Veronika Leharová

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Látalová

Ředitel: Mgr. Tomáš Doseděl

Nejnovější příspěvky

Archiv