Projektový den v Pevnosti poznání

Ve dne 24.9.2021 jsme s žáky 3., 4., 5. ročníku a žáky druhého stupně ZŠ v rámci projektového dne mimo školu navštívili Popularizační centrum PřF Univerzity Palackého v Olomouci – PEVNOST POZNÁNÍ.

Projektový den byl zaměřen na poznávání historie a přírodních věd, žáci si také procvičili logické myšlení. V rámci projektu žáci navštívili veškeré expozice, které Pevnost poznání nabízí.

Na závěr projektového dne v Pevnosti poznání jednotlivé třídy navštívily projekci v Digitálním planetáriu, díky kterému měli žáci možnost vstoupit do jiné dimenze.

Nejnovější příspěvky

Archiv