Ředitel Základní školy a Mateřské školy Čelechovice na Hané, U Sokolovny 275, Čelechovice na Hané vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s Volebním řádem školské rady ze dne 14. 11. 2005 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

  • Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční
    • formou odevzdání zaškrtnutých hlasovacích lístků v kanceláři školy od úterý 14. 5. 2024 do úterý 21. 5. 2024 do 14.00 hodin.
  • Kandidatury na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit do 7. 5. 2024 do 12.00 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna na internetových stránkách školy (dokumenty ke stažení).
  • Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 9. 5. 2024 na internetových stránkách školy a na u vchodu do budovy školy.
  • Do Školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

V Čelechovicích na Hané, dne: 2. 4. 2024

Mgr. Tomáš Doseděl

ředitel školy

Nejnovější příspěvky

Archiv