Projektový den „Pod korunami stromů“ se sdružením IRIS

Dne 29. 9. 2021 se konal ve školní družině projektový den s ochránci přírody, sdružením Iris

Hlavním tématem projektového dne byl podzim, stromy, barevné listí a plody stromů

Děti sbíraly různé přírodniny, vyráběly tašky na přírodní poklady. Dále se seznámily s různými druhy stromů, povídaly si o významu stromů a také o tom, co se vyrábí ze dřeva, na což navazovala hudební aktivita s jednoduchými dřevěnými hudebními nástroji. 

Jako vzpomínku na projektový den dostaly děti dřevěnou medaili.  

Nejnovější příspěvky

Archiv